Doporuceni

Paní Martina Ledermann pro nás už více než 8 let pracuje jako
externí překladatelka. Se službami paní Ledermann jsme velice
spokojeni. Její překlady jsou vždy zpracovány pečlivě a dodány
včas nebo s předstihem. S paní Ledermann spolupracujeme rádi a
mohu ji jako překladatelku doporučit.

TECHWORD, s.r.o.
V Praze, dne 30. července 2016